Naar boven

Functionaliteiten

Kennismaken met MTbook?

MTbook is compleet, overzichtelijk en kent veel mogelijkheden.

De applicatie biedt uitgebreide functionaliteiten om de sturing, invoering, het gebruik en beheer & onderhoud van uw medische hulpmiddelen optimaal te ondersteunen. MTbook is ontwikkeld in samenwerking met zorginstellingen, en met de steun van Logic Medical en Ultimo Software Solutions.

Dit kunt u verwachten van MTbook:

Dataproviding

Complete bibliotheek met kwaliteitsinformatie van meer dan 10.000 medische hulpmiddelen

MTbook is een complete bibliotheek met daarin vastgelegd meer dan 10.000 medische instrumenten, apparaten en hulpmiddelen die worden gebruikt binnen zorginstellingen in Nederland en België. De catalogus is in de loop der jaren, met veel kennis en ervaring in het beheer en onderhoud van medische techniek, door Logical Medical aangelegd. Kwaliteit staat voorop. De informatie wordt doorlopend getoetst en verrijkt met aanvullende gegevens vanuit betrouwbare en oorspronkelijke bronnen.

MTbook - database medische apparaten nederlandse ziekenhuizen

Elk medisch hulpmiddel eenduidig beschreven en uitgerust met aanvullende content

Elk medisch hulpmiddel in MTbook is op uniforme en eenduidige wijze beschreven. Fabrikant, Merk, Type, Model en Soort (AOC codering) zijn per object op gestructureerde wijze vastgelegd en voorzien van een risicoclassificatie. Vaak heeft het hulpmiddel een onderhoudsclassificatie, en is uitgerust met een plan voor onderhoudsactiviteiten en met werkinstructies voor de uitvoering van het beheer en onderhoud. Daarnaast wordt per instrument-, object-, inventaris- of apparaatsoort veel aanvullende informatie vastgelegd. Denk daarbij aan documenten voor een juist gebruik van de medische hulpmiddelen of andere praktische inzichten en details.

MTbook - Beschrijving van detailinformatie op instrumentsoort niveau medische technologie

Detailinformatie (sectorbreed!) over gebruik en kwaliteit van ingezette medische techniek

MTbook biedt dankzij de koppeling met de MT-module van Ultimo op landelijk niveau inzage in gebruiks- en kwaliteitsinformatie van de medische technologie. Met deze informatie worden uw aanschafdossiers verder aangescherpt en geeft u het beheer en onderhoud op basis van ervaringsinformatie meer gestalte. Dit geeft vertrouwen en bespaart u direct tijd en geld.

Veiligheidswaarschuwingen (MHRA-alerts) van medische hulpmiddelen

MTbook biedt dankzij de koppeling met Medicines and Healthcare products Regulatory Agency veiligheidswaarschuwingen van medische hulpmiddelen. Hierdoor wordt de veiligheid van uw medische hulpmiddelen gewaarborgd en mist u geen belangrijke meldingen meer. 

MHRA alerts in MTbook

Koppelingen en interfaces

Standaard een out-of-the-box-koppeling met de MT-module van Ultimo

MTbook is standaard uitgerust met een out-of-the-box-koppeling met Ultimo. Op deze manier kunnen de datasets uit MTbook met de apparaatbeschrijvingen, risicoclassificaties, onderhoudsintervallen en instructies één-op-één worden ingelezen en gebruikt in de MT-module van Ultimo. De koppeling werkt op basis van wederzijdse data-uitwisseling (bi-directioneel) waarmee automatische aanlevering, updates en verrijking van de data in MTbook de norm is geworden.

Generieke import- en exportmogelijkheden voor andere (onderhouds)informatiesystemen

MTbook beschikt naast de XML-koppeling met Ultimo over generieke import- en exportmogelijkheden naar andere ERP- en onderhoudssystemen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van open XML-standaarden. Zo voorkomt u onnodige en foutieve registraties in uw assetmanagement-, beheer- en onderhoudssysteem.

Contentmanagement

Professioneel ingericht en gestuurd contentmanagementproces

MTbook voorziet in een gestroomlijnd en geregisseerd contentmanagementproces. Zo is het aanvragen van nieuwe onderhoudsclassificaties in MTbook een fluitje van een cent. Slimme formulieren en een doordachte zoekfunctionaliteit sluiten dubbele en foutieve items in de bibliotheek uit. Voor het beoordelen van nieuwe informatie en het onderhouden van de bestaande informatie wordt samengewerkt met deskundige contentpartners, waaronder Logic Medical. Kwaliteit van de informatie staat in MTbook voorop. Om die reden worden de werkzaamheden door de contentpartners op contractbasis uitgevoerd. Betrouwbaar en professioneel.

Eenvoudig documenten delen. Handleidingen en andere gebruiksdocumentatie

Ziekenhuizen dragen zelf bij aan het succes van MTbook. Zij verrijken de MTbook-catalogus door nieuwe informatie toe te voegen en deze direct met elkaar te delen. Dankzij de out-of-the-box-koppeling met de MT-Module van Ultimo gebeurt dit voor een belangrijk deel volautomatisch en zonder extra inspanning. In andere gevallen gebeurt dit handmatig. Zo kunnen in de documentmodule van MTbook servicemanuals, handleidingen en andere gebruiksdocumentatie eenvoudig en snel tussen de deelnemers onderling uitgewisseld worden.

Benchmarking, stuurinformatie en Big-Data analyse

Landelijk benchmarken. Verbeterde managementinformatie en Big-Data analyses.

Zorginstellingen werken samen op MTbook. De aangesloten organisaties delen met elkaar de gebruiks- en onderhoudsinformatie vanuit het eigen lokale beheer- en onderhoudssysteem. Hierdoor zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het genereren van product- en kwaliteitsinformatie van medische hulpmiddelen (technologiën, instrumenten én apparatuur), managementinformatie en marktinformatie. Instellingen kunnen zichzelf nu benchmarken met collega-instellingen en de werkprocessen verder optimaliseren met informatie verkregen uit Big-data analyses.

MTbook - Samenwerken door simpel en efficiënt informatie te delen!