Naar boven

Meerwaarde

Kennismaken met MTbook?

MTbook brengt verbeter- en efficiencyslagen binnen handbereik.

Hebt u ook behoefte aan meer grip, zicht en controle op de uitvoering van uw processen rondom medische technologie? Of wilt u juist besparen op de kosten voor aanschaf, ingebruikname en instandhouding van medische technologie en hulpmiddelen? Dat kan, zonder dat dit hoge risico’s of kwaliteitsverlies met zich meebrengt. Maak kennis met de meerwaarde van MTbook.

Dit kunt u verwachten van MTbook:

Optimaliseert het beheer en onderhoud van uw Medische Technologie

Met MTbook krijgen ziekenhuizen meer grip op de aanschaf, het beheer en onderhoud, het gebruik en de afstoting van medische apparaten en instrumenten. Ziekenhuizen en zorginstellingen tillen met MTbook hun assetmanagement naar een hoger niveau. Zo kan er bijvoorbeeld markt-, gebruiks- en kwaliteitsinformatie uit MTbook gebruikt worden bij de inkoop en aanschaf van medische technologie. Daarnaast wordt het beheer en onderhoud in het onderhoudssysteem (Ultimo) op efficiënte wijze ondersteund door de aanlevering van kwaliteits(stam)data uit MTbook.

Versterkt het risicomanagement van uw medische hulpmiddelen

Of u als zorginstelling nu een leveranciersgestuurde, risicogestuurde of ervaringsgestuurde onderhoudsaanpak hanteert, MTbook maakt de risico’s van elk (afwijkend) onderhoudsregime inzichtelijk. Dit doet MTbook door gebruiks- en onderhoudsdata van meerdere zorginstellingen te verzamelen. Dankzij het bredere en verbeterde inzicht in de risico’s kunnen zorginstellingen maatregelen omtrent kostenefficiency nu beter afwegen.

Zorgt voor kostenbesparingen in de verschillende werkprocessen

MTbook versterkt het risicogestuurd beheer en onderhoud door gebruiks- en onderhoudsinzichten te verzamelen. Dat stelt ziekenhuizen en zorginstellingen in staat om op een veiligere manier de kosten voor beheer en onderhoud te reduceren door onderhoudsintervallen aan te passen.

Daarnaast maakt MTbook mogelijk dat er afstemming over inkoop tussen instellingen plaatsvindt door inzicht te bieden in de levenscycli van apparaten en instrumenten bij meerdere organisaties. Afstemming van inkoop levert aanzienlijke inkoopvoordelen op. MTbook gaat graag met instellingen en partners in gesprek om dit beoogde efficiencyvoordeel te realiseren.

Ideaal hulpmiddel in de transitie naar risico- en/of ervaringsgestuurd beheer en onderhoud

Overweegt u ook de transitie van een leveranciersgestuurde naar een risico- of ervaringsgestuurde beheer- en onderhoudsaanpak? U bent daarin niet uniek. Veel ziekenhuizen maken momenteel deze transitie door. MTbook is een uitstekend hulpmiddel om u te begeleiden bij deze transitie. Ziekenhuizen bereiken hierdoor aanzienlijke efficiency- en kostenvoordelen.

Twijfelt u nog, of hebt u hulp nodig? Onze partner Logic Medical is de jarenlange ervaringsdeskundige in dit transitieproces en helpt u graag bij deze nieuwe stap.