Naar boven

Nieuws

Kennismaken met MTbook?

Nieuwe MTbook functionaliteit

Nieuwe MTbook functionaliteit

30 januari 2017

Zapphire ontwikkelt continu aan het MTbook platform. Iedere twee weken wordt er nieuwe functionaliteit gerealiseerd. In deze blogpost een overzicht van enkele nieuwe features die onlangs beschikbaar zijn gekomen.

Checklisten & Service Manuals in MTbook

MTbook biedt uitgebreide informatie van bijna 1000 object-/ instrumentsoorten. Onlangs is op object-/ instrumentsoortniveau het documentatie-tabblad toegevoegd. Op het documentatie-tabblad kunt u (afhankelijk van uw MTbook abonnementsvorm) checklisten en service manuals vinden. Zie ook onderstaand filmpje:

In samenwerking met Logic Medical en Ultimo wordt onderzocht of, en op welke wijze "inspectieregels" en "gereedschappen" in de toekomst via de interface aangeboden kunnen worden. Wordt vervolgd dus.

Ultimo interface uitgebreid met: "MTbook In Use"

MTbook is een doorontwikkeling van de oude SmartWare database van Logic Medical. Sommige ziekenhuizen werken al jarenlang periodiek hun onderhoudssysteem bij met de informatie uit deze landelijke database, waarna deze informatie soms lokaal (bewust of onbewust) werd aangepast.

Met MTbook streven we naar kwaliteitsoplossing, waarin een zogenaamde closed-loop uitwisseling van data een vereiste is. Zo bereiden we ons voor op een situatie waarbij op objectsoortniveau over en weer informatie, data en kennis uitgewisseld kan worden waarbij de juistheid, volledigheid, actualiteit, nauwkeurigheid en controleerbaarheid continu geborgd zijn.

Ziekenhuizen kunnen in deze eerste fase hun informatie uit het beheer en onderhoudssysteem terugsturen naar MTbook. Hieruit kunnen we opmaken, welke objectsoorten/ instrumenten de organsatie in gebruik heeft en kan de inhoud van de data uit het eigen beheer- en onderhoudssysteem direct vergeleken worden met de aanwezige data in MTbook.

Hieronder treft u enkele schermvoorbeelden van de wijze waarop de verschillen tussen de datasets inzichtelijk worden gemaakt.

In bovenstaande afbeelding wordt de analyse getoond op de aangeleverde dataset. Op de totale aanlevering van 1423 items blijken er 166 items afwijkend.

In bovenstaande afbeelding ziet u welke object-/ instrumentsoorten afwijken t.o.v. de MTbook database.

Bekijk de releasenotes in MTbook zelf

Bent u benieuwd naar de andere wijzigingen en nieuwe functionaliteit die door Zapphire/ MTbook is uitgeleverd? Bekijk dan de release-notes in de applicatie zelf door op het versienummer te klikken (alleen mogelijk voor abonnementhouders).

Een bijdrage van Bas van Dijk