Naar boven

Nieuws

Kennismaken met MTbook?

MTbook vernieuwd en verbeterd!

MTbook vernieuwd en verbeterd!

24 maart 2017

Het MTbook platform wordt continu doorontwikkeld. Iedere twee weken vindt er een release plaats waarin nieuwe functionaliteiten worden gerealiseerd. In deze blogpost is een overzicht te zien van de nieuwe releases en onze visie om samen MTbook nog verder te verbeteren.

Een vernieuwde interface

De oude interface van MTbook is volledig op de schop gegaan. In de v2.7.0 release die op donderdag 24-03-2017 is gereleased is er vooral aandacht aan de interface geschonken. Door de grote hoeveelheid informatie was er in de oude interface geen goed overzicht. Met de nieuwe update hebben we meer ruimte gecreëerd in de weergave van de hoeveelheid informatie van objectsoorten en classificaties. Hierdoor wordt de weergave van deze informatie een stuk rustiger en fijner om te lezen.

Een stuk meer rust in een grote hoeveelheid informatie.

Tijdens het realiseren van de nieuwe interface is er ook rekening gehouden met het gebruikersgemak. Door de nieuwe werkwijze van onze filteropties is het nu nog makkelijker om snel specifieke objectsoorten en classificaties te kunnen vinden.

Inmiddels is er van bijna 10.000 objectsoorten informatie beschikbaar en zitten we op 53 actieve gebruikers.

Gedetailleerde objectsoort en classificatie informatie van een objectsoortOverzichten van objectsoort met bijbehorende classificaties in één overzicht.

Aanvragen van nieuwe objectsoorten

Onze verzameling van objectsoort en classificaties wordt wekelijks onderhouden door onze content partner Logic Medical. Wekelijk zullen er nieuwe objectsoorten worden geclassificeerd toegevoegd waardoor onze informatie steeds rijker en uitgebreider wordt. Vanaf heden is het ook mogelijk om via MTbook nieuwe objectsoorten aan te vragen. Het enige wat u hoeft te doen is een service manual met bijbehorende objectsoort type te versturen en onze content partner zal de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen objectsoorten via MTbook

Sinds de v2.5.0 release zijn er al 38 objectsoorten via MTbook aangevraagd.

Onze content partner Logic Medical

 

Samen slimmer werken!

MTbook is in de samenwerking met Ultimo uitgebreid met de “MTbook In Use” functionaliteit. Hierdoor kunnen we de visie “Samen Slimmer Werken” nu echt inhoud geven.

Met MTbook streven we naar kwaliteitsoplossing, waarin een zogenaamde closed-loop uitwisseling van data een vereiste is. Zo bereiden we ons voor op een situatie waarbij op objectsoortniveau over en weer informatie, data en kennis uitgewisseld kan worden waarbij de juistheid, volledigheid, actualiteit, nauwkeurigheid en controleerbaarheid continu geborgd zijn.

Ziekenhuizen kunnen in deze eerste fase hun informatie uit het beheer en onderhoudssysteem terugsturen naar MTbook. Hieruit kunnen we opmaken, welke objectsoorten/ instrumenten de organisatie in gebruik heeft en kan de inhoud van de data uit het eigen beheer- en onderhoudssysteem direct vergeleken worden met de aanwezige data in MTbook.

Doordat deze data kan worden vergeleken kunnen we in de toekomst nauwkeuriger gaan concluderen waar objectsoorten anders worden beoordeeld en gebruikt. Het gevolg hiervan is dat de set op basis van informatie van verschillende ziekenhuizen nog verder kan worden verbeterd.

Eén generieke dataset met objectsoorten en classificaties. Samen Slimmer werken!

Ultimo voor "Mtbook In Use" functionaliteit.

Benieuwd naar de ontwikkelingen?

Wij houden per release bij wat er gewijzigd is in MTbook. Dit kunt u bekijken bij de release-notes die in de applicatie wordt aangeboden door te klikken op het huidige versienummer (alleen mogelijk voor abonnementhouders).

MTbook released voortdurend

Een bijdrage van Jurriën Philips